SURINAME OP DE VINGERS GETIKT VOOR FISCAAL BELEID

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Suriname wordt op de vingers getikt voor de wijze waarop zij haar fiscaal beleid voert. In een rapport van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken wordt gesteld dat transparantie zoek is in publieke documenten aangaande de staatsfinanciën.

In het 2020 Fiscal Transparency Report roept de US State Department de Surinaamse regering op om betrouwbare en up-to-date informatie online beschikbaar te stellen voor het publiek.

Ook de wijze waarop er inkomsten en uitgaven worden geboekt zorgen voor grote vraagtekens in het verslag.

De regering heeft leningen de afgelopen jaren steeds geboekt als staatsinkomsten, en dit geeft volgens de US State Department een vertekend beeld van de werkelijke balans.

Data over de conceptstaatbegroting zijn wel publiekelijk toegankelijk, maar de realisatie- en de jaarcijfers worden niet vrijgegeven aan het publiek. De financiële cijfers met betrekking tot de staatshuishouding zijn over het algemeen niet voldoende betrouwbaar en gedetailleerd. De betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van audits wordt in twijfel getrokken, omdat er gewerkt wordt met informatie die door de ministeries zelfs worden verstrekt. Daarbij stellen ook niet alle ministeries zich constructief op, waardoor er geen audits verricht kunnen worden. Hoewel er wetgeving van kracht is voor de mijnbouwsector en worden opgevolgd door grote maatschappijen, is bij de kleinschalige goudwinning daar helemaal geen sprake van.

De State Department geeft enkele aanbevelingen mee aan de Surinaamse regering.

De eerste is het online publiceren van jaarcijfers met betrekking tot de overheidsuitgaven. Aanbevolen wordt ook om detailinformatie te verschaffen over de bestemming van gelden die door staatsbedrijven worden overgeheveld naar de staatskas. Het zou de Surinaamse regering goed doen om additionele data beschikbaar te stellen indien reële inkomsten en uitgaven niet overeenkomen met de voorgenomen begroting. Er zijn internationale richtlijnen voor het opstellen van financiële statements. De regering van Suriname zal zich meer moeten committeren aan die richtlijnen. Ook qua wetgeving in de mijnbouwsector, met name de kleinschalige goudwinning, geeft de State Department huiswerk mee aan Suriname qua naleving van wetgeving.

UNITEDNEWS