UNITED CARIBBEAN BUSINESS FAIR 2020 GAAT ONVERHINDERD DOOR

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Mogelijk bent u de afgelopen dagen al geconfronteerd met berichten vanuit o.a. de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) als zou er van 27 t/m 29 maart a.s. een toerisme beurs gehouden worden door STS in plaats van de UCBF 2020, welke laatste georganiseerd wordt door Global Publishing.

Nadat wij hier door derden op gewezen zijn, hebben wij onmiddellijk contact opgenomen met de KKF en gewezen op het 3  jarig contract tussen Global Publishing en de KKF, met name met haar werkarm stichting BUSOS, t.a.v. het organiseren van de United (Caribbean) Business Fair.

Het schijnt dat de KKF, ondanks dit contract en het feit dat de dagen voor het houden van de UCBF sinds april 2019 met de stichting BUFES (zijnde eveneens een werkarm van KKF) overeengekomen zijn, de afspraken niet nakomt.

Wij hebben de KKF, samen met haar werkarmen verantwoordelijk voor de organisatie van beurzen (Stichting BUSOS en Stichting BUFES), tot tweemaal toe aangemaand de met onze organisatie bestaande contracten en afspraken na te komen. Helaas hebben wij tot op heden geen formele reactie ontvangen en ook langs informele weg is het niet tot een constructieve dialoog gekomen.

Ter voorkoming van verdere schade voor zowel onze organisatie als voor onze deelnemers zijn wij genoodzaakt de schadebeperkende beslissing te nemen om de UCBF 2020 op 27, 28 en 29 maart 2020 niet meer te doen plaatsvinden op het beursterrein van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Wij hebben ervoor gekozen de United Caribbean Business Fair 2020 op te splitsen in twee delen, te weten:
1.    deel 1:
Op 27, 28 en 29 maart 2020 in Utopia Heritage te Anton Dragtenweg nr. 164, alwaar de reeds ingeplande seminars zullen plaatsvinden alsook een mini-beurs waarbij wij onze buitenlandse exposanten zullen ontvangen met mogelijke aanvulling van Surinaamse bedrijven uit specifieke sectoren;
2.    deel 2:
In juni 2020 (op een nog nader bekend te maken exacte datum) te KKF dan wel complex van hotel Torarica waarbij wij de overige geïnteresseerden zullen faciliteren conform reeds afgesproken plan.

Ten behoeve van deel 2 is gisteren via onze raadslieden per deurwaardersexploit een sommatie uitgegaan waarbij de KKF, dan wel haar werkarmen worden aangezegd om binnen vier dagen formeel schriftelijk een datum ter beschikking te stellen in de maand juni 2020 aangezien er, conform de door hun op 3 en 6 februari via social media en dagblad De Ware Tijd bekendgemaakte agenda, in die maand geen activiteiten geboekt staan op het KKF beursterrein. Voor meer informatie kunt u bellen op 8503221 of 400336

UnitedNews | Edward Lee