VIRTUELE WORKSHOP: ‘HET BESTRIJDEN VAN CORRUPTIE: IT TAKES TWO TO TANGO’

Foto: Carmen Rasam is Advocaat-Generaal bij het Hof van Justitie

Corruptie kan vele activiteiten omvatten – waaronder omkoping, verduistering en afpersing – met als doel het verkrijgen van illegaal voordeel of het misbruik maken van de toevertrouwde macht voor privé- of persoonlijk gewin.

Hoewel de Anti-corruptiewet zich voornamelijk richt op de regels inzake preventie en bestrijding van corruptie in de publieke sector heeft dit niet alleen een bijzondere impact op de integriteit van de overheid, maar ook op de private sector, met alle gevolgen van dien.
De Anticorruptiewet is in 2017 in werking getreden, maar doordat enkele voorbereidingen om deze wet écht tot leven te brengen niet zijn getroffen, is de uitvoering hiervan tot heden een probleem.

Corruptie wordt in de hand gewerkt door slechte wetgeving, inadequate institutionele mechanismen, inefficiënte beheer van overheidsuitgaven, beperkte transparantie, belangenverstrengeling en misbruik van invloed en macht. Carmen Rasam is Advocaat-Generaal bij het Hof van Justitie en leidt de presidentiële commissie die het voorwerk zal doen om de Anti-corruptiecommissie te bemensen, zodat zij kan aanvangen met haar werkzaamheden. Vermelde commissie is belast met preventieve taken en de registratie van melding van misstanden. Rasam weet als geen ander dat er veel werk te verrichten is om deze criminaliteitsvorm effectief te kunnen bestrijden. Deze Workshop is voor iedereen die inzicht wilt hebben in corruptie om de risico’s te beperken dat de organisatie wordt gebruikt voor corruptiepraktijken.

Deze workshop wordt gehouden op vrijdag 6 november van 14:30-17:00 uur

Van 4 tot en met 6 november 2020 vindt de Nationale Compliance Conferentie (NCC) 2020 plaats, met als thema Compliance Bewustzijn. De NCC 2020 wordt georganiseerd door TABTO Group NV (www.tabtogroup.com) en het Suriname Compliance Professionals Association i.o. Gedurende het gevarieerd programma zullen op 5 en 6 november a.s. een zevental virtuele Workshops worden verzorgd.

U kunt zich aanmelden via www.ncc.tabtogroup.com.

Facebook Comments Box