VOLGENS BOUTERSE ZAG HIJ DE DECEMBERMOORDEN ‘NIET AANKOMEN’

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

FOTOBRON NOS

Ex-president Desi Bouterse, die de veroordeling van 20 jaar celstraf aanvecht middels indiening van een verzet, wijt zijn afwezigheid in de rechtszaal de afgelopen 12 jaar aan een verkeerde inschatting. “Een denkfout”, was formulering die Bouterse maandag voorhield aan de krijgsraad.

“Dat was dus een simpele maar niet erg geloofwaardige verklaring wat mij betreft voor de rede waarom hij niet aanwezig is geweest”, zegt Hugo Essed, raadsman van de een aantal nabestaanden van mannen die in 1982 zijn vermoord door het voormalig militair regiem van Bouterse.

Opvallend is dat Bouterse nogmaals woorden van spijt uitte over de moord op de 15 tegenstanders van het militair gezag.

Hij probeerde de krijgsraad te overtuigen dat er geen sprake was van voorbedachte rade, vandaar dat er geen formele krijgsraad te velde was ingesteld.

De dood van de 15 mannen kwam na de zorgwekkend de informatie die van hen verkregen werd over een invasie in Suriname met als doel het bevoegd gezag omver te werpen. “Wanneer mensen worden verdacht van ernstige staatsgevaarlijke activiteiten dan is het volkomen legitiem om die onder arrest te plaatsen. Die arrestatie vindt overal in de wereld altijd plaats zoals dat ook hier is gebeurd. In de presentatie van uw vonnis worden meer dan 40 pagina’s gewijd aan het ophalen van de verdachten, kennelijk zonder enige ander oogmerk dan om de a priori gedoodverfde moordenaars in de ogen van de samenleving nog een extra onnodig smet te bezorgen”, wierp Bouterse voor de voeten van de krijgsraad.

“Uw Krijgsraad negeert de zeer relevante getuigenis van de helaas overleden heer Venoax, die een geliefde persoon in de samenleving is geweest met een hoog aanzien en als eerlijk en betrouwbaar bekend stond. Dit terwijl uit die getuigenis onomstotelijk de intenties van het militaire gezag blijken, met betrekking tot het deactiveren van het beoogde bruggenhoofd, dat door de gearresteerden voor de buitenlandse invasie werd gevormd. U gaat er ook zonder enige motivering aan voorbij, dat tot op het moment van het ophalen van de omgekomen personen, uit geen enkele actie of verklaring van mij of enig ander lid van de groep van of van welke andere persoon dan ook, enige indicatie te vinden is dat personen zijn opgehaald met het oogmerk om hen om het leven te brengen.”

Volgens Bouterse heeft hij zich de afgelopen 40 jaren ontzettend veel ingezet om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Suriname. Zowel als militair als in persoon. In dat proces zijn er ook fouten gemaakt en die worden niet ontkend door Bouterse. “Dit streven, om onze natie in positieve zin te hervormen, is mij nimmer in dank afgenomen” meent hij. “Mevrouw de President en leden van de Krijgsraad, weest U ervan overtuigd dat ik er absoluut niet trots op ben en dat het mij echt veel verdriet heeft gedaan en ik er ook spijt van heb, dat ik de gebeurtenissen van december 1982 niet heb zien aankomen”, aldus Bouterse.

UNITEDNEWS