VOORZITTER E-GOVERNMENT BETREURT MISVATTING ELEKTRONISCHE WET

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Foto LinkedIN|Rahied Doekhie

Voorzitter Rahied Doekhie van de e-government commissie van de overheid betreurt het dat er een verkeerde interpretatie is gegeven aan wat de wet ‘Elektronisch Rechtsverkeer’ wel of niet inhoud. “De discussie heeft een rare sprong gemaakt naar verschillende kanten en is uit zijn context getrokken”, zegt Doekhie.

Parlementariër Stephen Tsang (NDP) heeft toen deze wet nog in commissieverband in het openbaar werd behandeld op 3 augustus de wet in relatie gebracht met het wetboek van strafrecht. In dat wetboek is het in artikel 153 verboden de president te beledigen. Tsang benadrukte dit artikel en citeerde het ook. Op die vergadering zei hij in de hoedanigheid als voorzitter van de commissie die deze wet voorbereid dat met de wet “elektronisch rechtsverkeer’ het nu ook mogelijk wordt andere personen, dan alleen de president te vervolgen voor beledigen. “Dat is de toegevoegde waarde van de wet”, zei hij toen.

“Deze wet moet ons juist gaan helpen onze business beter te gaan doen en om ons elektronisch aan te sluiten bij de rest van de wereld”, zegt Doekhie. De belangrijkste bedoeling is dat de klant van de overheid dus de burger centraal geplaats wordt en hun leven gemakkelijk wordt gemaakt met behulp van ICT. Het gaat om onder andere, elektronische identificatie. Het gebruik hiervan is al internationaal op verschillende luchthavens het geval, alleen is er in Suriname geen juridische basis voor. Alle nieuwe elektronische identificaties die al worden toegepast in de rest van de wereld worden nu met deze wet gereguleerd.

Een belangrijke ontwikkeling bij deze wet is het gebruik van de elektronische of digitale handtekening bij elektronisch handelen. Dit geldt voor goederen die via het internet worden verhandeld of waarvoor orders worden geplaats in het buitenland of tussen twee personen in Suriname. Ook dit gebeurt al in de praktijk. Met de elektronische handtekening kan de juridische status en geldigheid van het document worden gegarandeerd en is dat bij wet geregeld. De wet regelt ook de diensten van accreditatie instanties die de elektronische diensten aanbieden. Dat zijn de instanties die moeten toezien dat al de veiligheidscertificaten die in Suriname door Surinaamse bedrijven of in het buitenland worden afgegeven voldoen aan de veiligheidsnormen die worden gesteld.

“De discussie die is ontstaan als zou je met deze wet mensen kunnen muilkorven wil ik ontzenuwen. Deze wet is absoluut geen wet die als muilkorfwet gebuikt kan worden. Het wetboek van strafrecht biedt voldoende mogelijkheden om de president en andere burgers te beschermen tegen beledigingen”, zegt Doekhie. Dat de discussie zich heeft geconcentreerd rond muilkorven zou volgens hem kunnen komen doordat bij elektronisch verkeer meteen gedacht wordt aan bijvoorbeeld face book waar informatie wordt gedeeld en hoe daarmee om te gaan. Daarbij zijn aspecten naar voren gekomen hoe gezaghebbende personen en andere burgers te beschermen en hoe beledigingen te voorkomen. De e-government commissie is zeven jaar terug ingesteld door de regering.

UNITEDNEWS|WILFRED LEEUWIN