VSB ADVIES PROTESTACTIE 24 MAART | NORMALE VOORTGANG BEDRIJFSOPERATIES, DOCH ALERTHEID GEBODEN

De voor 24 maart 2023 aangekondigde protestacties hebben de aandacht van het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven is in dit kader door activisten opgeroepen haar deuren te sluiten.

In een onlangs gehouden Bestuursvergadering, heeft de VSB zich uitgesproken over het recht van het voeren van protestacties. Het hoeft immers geen betoog dat de heersende verslechtende sociaal- economische situatie van ons land ten grondslag ligt aan de acties.

Echter is de VSB van mening dat het volledig sluiten van alle bedrijven juist destructief werkt op de reeds fragile economische en sociaal maatschappelijke omstandigheden.

De VSB adviseert haar leden derhalve, de bedrijven niet te sluiten, doch wel de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen ter bescherming van het personeel, have en goed.

De plunderingen van 17 Februarie 2023 jl. en daarmee gepaard gaande materiële en immateriële schade lopen op in miljoenen SRD’s, waarvan de samenleving uiteindelijk een deel van de rekening betaald. Dit mag zich niet meer herhalen. Duurzame groei van de economie en behoud van banen is immers de prioriteit van het bedrijfsleven.

Het bedrijfsleven rekent erop dat de veiligheidsdiensten met de nodige takt en professionaliteit orde en rust zullen handhaven.

Persstatement VSB

 

Facebook Comments Box