VSB EN ASFA WILLEN DAT NIEUWE REGERING SNEL AANTREEDT. GEEN TIJD TE VERLIEZEN

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) feliciteren het volk met de harmonieuze en vreedzame wijze waarop de kiezer gebruik heeft gemaakt van haar democratisch recht om haar politieke leiders te kiezen voor de komende 5 jaar.

De Surinaamse bevolking bewijst volgens de beide organisaties keer op keer dat Surinamers in goede harmonie met elkaar willen leven en zij zich niet laten leiden door politieke tegenstellingen.

Op basis van de voorlopige cijfers en de verschillende trendanalyses die zijn gemaakt door onafhankelijke instituten is er nu al een overduidelijk beeld van de stemverhoudingen en het mandaat dat is gegeven aan de partijen die hebben deelgenomen aan de verkiezingen. Gelet op de enorme economische uitdagingen en de nog steeds geldende risico’s die we als samenleving lopen vanwege Covid-19 pandemie is het noodzakelijk dat er snel een nieuwe regering aantreedt die met een nieuw politiek mandaat de problemen zal aanpakken. Dit zal moeten gebeuren middels sociaal dialoog met de sociale partners en het maatschappelijk middenveld.

Tegelijkertijd vragen de organisaties de zittende regering om in deze overgangsperiode in dialoog te blijven met de sociale partners om de meest urgente zaken aan te pakken zoals ondersteuning aan noodlijdende bedrijven, kleine zelfstandigen en aan individuen die het hardst zijn getroffen door deze crisis. Ook moeten wij, met inachtneming van Covid-19 protocollen voortgaan met het langzaam en beheerst openstellen van onze economie.

Er is volgens de bedrijven organisaties geen tijd te verliezen, want de problemen worden alleen maar groter.

Zij roepen ook de verkiezingsautoriteiten op om met de hoogste urgentie en transparantie het verkiezingsproces af te ronden. De vele onduidelijkheden en incidenten blijven een punt van zorg en de internationale gemeenschap kijkt met bijzondere belangstelling naar Suriname. Wij moeten onze goede reputatie die wij hebben op het gebied van eerlijke verkiezingen hoog blijven houden. We moeten nu vooruit kijken en zo snel mogelijk kunnen overgaan tot de orde van de dag en dat is ons mooi land redden van een economische ramp, zeggen de VSB en de Asfa.

UNITEDNEWS