VSB JUICHT TOTALENERGIES’ AANKONDIGING VAN OLIEPROJECT IN BLOCK 58 TOE EN ROEPT OP TOT DUURZAME ONTWIKKELING

Foto: Patrick Pouyanné, Bestuursvoorzitter en CEO van TotalEnergies en Annand Jagesar, CEO Staatsolie Maatschappij Suriname N.V.

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven heeft met groot enthousiasme kennisgenomen van de recente aankondiging door TotalEnergies met betrekking tot de ontwikkeling van een grootschalig olieproject in Block 58, voor de kust van Suriname.

Deze aankondiging markeert een belangrijk moment voor onze samenleving en de economische toekomst van ons land.

TotalEnergies, als operator van Block 58 met een 50% belang, heeft onlangs met succes de beoordeling van de twee belangrijkste olievondsten, Sapakara South en Krabdagu, afgerond. Deze vondsten bevatten gezamenlijke reserves van bijna 700 miljoen vaten olie, gelegen op waterdieptes variërend van 100 tot 1.000 meter. Het project omvat de productie van deze reserves met een capaciteit van 200.000 vaten per dag en vertegenwoordigt een investering van ongeveer $9 miljard.

De VSB benadrukt in dit kader het belang van directe aandacht voor lokale capaciteitsopbouw om te voldoen aan de vereiste normen voor dit project. Het is van cruciaal belang dat toegang tot financiering beschikbaar is voor investeringen in dit proces.

Bovendien roepen we op tot strikte naleving en goed bestuur, niet alleen in de particuliere sector, maar ook bij de overheid, om ervoor te zorgen dat dit project wordt uitgevoerd met integriteit en verantwoordelijkheid.

De kwesties van gezondheid, veiligheid en milieu mogen niet over het hoofd worden gezien en vereisen aanzienlijke aandacht. TotalEnergies’ toezegging om te werken aan het minimaliseren van de uitstoot van broeikasgassen en het herinjecteren van alle bijbehorende gassen in de reservoirs wordt toegejuicht.

De VSB roept de Surinaamse regering en bedrijfsleven op om de kansen die dit project biedt voor de agro-industrie, toerisme en business process outsourcing (bpo) direct te benutten. Daarnaast is het van groot belang dat onze beroepsbevolking wordt voorbereid op de nieuwe mogelijkheden die dit project met zich meebrengt.

De VSB kijkt uit naar een constructieve samenwerking van alle belanghebbenden om ervoor te zorgen dat dit project op een verantwoorde en duurzame manier wordt ontwikkeld, en dat het bijdraagt aan de welvaart van Suriname en haar bevolking.

PERSBERICHT|VSB

 

Facebook Comments Box