WETTEN TEGEN GEWELD, MOLEST EN UITBUITING OP DE WERKVLOER IN VOORBEREIDING

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Het Ministerie van Arbeid heeft nog drie arbeidswetten in de maak die meer verbetering zullen moeten brengen voor de werkende klasse.

Het gaat bij deze om wetgeving tegen geweld en molest op de werkvloer, gelijke behandeling en goede regeling van werktijden. Voorts is bijstelling van de sociale wetten in de maak en wordt de onlangs goedgekeurde wet Arbeidsbescherming voor Gezinnen, waarin het zwangerschapsverlof voor zowel moeder als vader is geregeld, geïmplementeerd.

Suriname komt er niet onderuit om deze wetten te slaan. De internationale druk op naleving van deze weten, die in verdragen zijn vastgelegd, neemt toe. Suriname is nog ver van de ideale situatie, maar met de reeks wetten die samen met De Nationale Assemblee (DNA) zij geslagen, en nog in de planning zijn, hoopt de regering de achterstand enigszins te zijn in te lopen.

Toch stelt minister Soewarto Moestadja dat de regering niet gedreven wordt door de internationale druk, maar eerder door de nationale behoefte naar wet- en regelgeving.

“Omdat wij als onafhankelijke Staat vinden dat wij dat moeten doen, juist in het kader van de aanpak en de totstandbrenging van ontwikkeling voor iedereen in dit land”, zegt de minister. De drie ontwerpwetten kunnen elk moment gefinaliseerd worden. Geweld en Molest, Gelijke Behandeling- en Werktijdenwet zijn nu al zover dat inderdaad het te zijner tijd richting De Nationale Assemblee gaat”, stelt Moestadja.

Het bedrijfsleven is niet al te enthousiast over de goedgekeurde wet Arbeidsbescherming voor Gezinnen omdat zij onvoldoende betrokken zou zijn bij de formulering van het ontwerp. Het ministerie is in dialoog met hen getreden om de geest van de wet nader uit te leggen. “Omdat het van belang is dat we soms niet altijd unaniem en honderd procent consensus bereiken, maar dat de intentie van die wet duidelijk moet zijn en dat we kunnen vaststellen dat het nooit in dit land zover was dat het klimaat inderdaad geschikt was en ideaal om een innovatie tot stand te brengen op het gebeid van wetgeving.”

UNITEDNEWS