BOUVA | VERKIEZINGEN 2020 BEINVLOED MET MISLEIDENDE INFORMATIE

Auteur: Wilfred Leeuwin.

De verkiezingen van mei 2020, drie jaar terug, zijn volgens NDP-parlementariër Melvin Bouva beïnvloed geweest door de huidige regeercoalitie met valselijke misleidingen over het economisch beleid in de periode van het tweede kabinet Bouterse.

Die misleidende informatie zou zijn ingezet om de kiezers op het verkeerde been te zetten en naar zich toe te trekken. Bouva zei tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen deze week in De Nationale Assemblee, dat in tegenstelling tot deze valselijke en misleidende informatie er officiële rapportages zijn van gezaghebbende internationale instituten die een ander en feitelijke rapportage weergeven over die periode.

Hij noemde het IMF-artikel 4 rapport over 2019/2021, de rapportage van de Nederlandse regering aan de tweede kamer, het EMFI 2022 ‘Smoke and Mirror report, het informatiebulletin van de Vereniging van Economisten in Suriname en het jaarverslag van de Centrale Bank van Suriname over 2019.

Uit al deze publicaties kan volgens de parlementariër geconcludeerd worden dat de informatieverschaffing aan de samenleving in 2020 en daarna, tot zelf nu nog door president Chandrikapersad Santokhi en anderen, in strijd is met de waarheid.

Bouva noemt het schokkend hoe hooggeplaatste politici en verslaggevers zich hebben laten misbruiken door zonder hoor en wederhoor en verificatie de ongefundeerde informatie te verspreiden. “Deze ongefundeerde uitspraken en onterechte verdachtmakingen zijn tot in de verschillende regionen geïnfiltreerd”, zegt Bouva. Tenminste één internationale organisatie, dat is het Interpol, heeft zich in niet mis te verstane bewoordingen geuit en uitgesproken over deze verdachtmakingen, door te stellen dat het niet meedoet aan politiek.

Merkwaardig noemt Bouva het IMF-rapport van december 2019 waarin wordt aangegeven en bevestigd door het IMF dat de economie in 2019 groeide, de werkloosheid daalde en er sprake was van een lage inflatie. “Ik sta niet hier te zeggen dat er bronnen zijn, maar citeer uit het IMF-rapport en dat van het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) waar staat aangegeven dat de bbp-groei in 2019 was vastgesteld op 0.3 procent.

Het IMF geeft in haar rapportage aan dat de koersontwikkeling in 2019 ten opzichte van de US-dollar is gestabiliseerd door de maatregelen van de centrale bank. “In tegenstelling tot uw plunderverhaal wordt aangegeven dat de valutareserves waren toegenomen tot USD 647, 5 miljoen en een goudreserves van USD 82 miljoen. De schuldenratio was eind 2019, 72 procent van het bbp.

“Allemaal feiten met onderbouwingen die terug te vinden zijn in rapportages van nationale en internationaal gerenommeerde en gerespecteerde instituten”, zei Bouva. Hij verwees verder naar de officiële website van de centrale bank, waarin vanaf 2006 een eigen geconsolideerd vermogen wordt vermeld van USD 584 miljoen. Bouva verwijst naar de officiële cijfers van de bank dat de valuta reserves in 2020 USD 585 miljoen bedroeg en de valuta dekking voor importen waren vastgesteld op 3,5 maand. ‘De feiten liggen anders, de campagne die is gevoerd wordt niet in deze zaal gevoerd maar buiten bij de samenleving’.

Bouva riep de regering op prioriteiten te stellen in haar beleid en die af te stellen op de realiteit van de dag. De NDP-er herinnert eraan dat bij overname van het regeerbeleid in 2020 de wisselkoers SRD 7.52 was voor de US-dollar, terwijl het nu boven de SRD 38 is, een jaarinflatie in 2022 van 60 procent en geaccumuleerd een huidige inflatie van ruim 400 procent.

“Daar over kunnen wij wel boos worden en gillen. We schreeuwen en worden boos net als die samenleving. We gillen en zijn boos om de benzineprijs en de prijzen in de winkels”. Bouva zegt dat de projecten waarnaar de president verwijst, geen investeringsprojecten zijn omdat daar geen visie tegenover staat en er geen sprake is van diversificatie van de economie.

Hij wijst erop dat door het beleid van de regering de persvrijheid onder druk is komen te staan, de rechtstaat, maar ook het onderwijs en de gezondheidszorg. “Wat wij ontbreken is nieuw leiderschap en visie en geen ‘blame game’ op basis van impotentie om antwoord te geven op de hedendaagse problemen”, zegt Bouva.

UNITEDNEWS

 

 

Facebook Comments Box