CONSTITUTIONEEL HOF BESPREEKT PROBLEMEN MET MINISTER JUSPOL

Foto: Minister van Justitie en Politie (JusPol), Kenneth Amoksi.

De leiding van het Constitutioneel Hof (CHof) heeft donderdag een onderhoud gehad met de minister van Justitie en Politie (JusPol) om de problemen waarmee het hof kampt te bespreken.

CHof-voorzitter Gloria Stirling heeft minister Kenneth Amoksi, de voormalige ondervoorzitter van dit hof, de problemen voorgehouden waardoor het grondwettelijke orgaan niet kan functioneren. Er is een secretaris geïdentificeerd, maar de formaliteiten moeten nog in orde worden gemaakt. Door het ontbreken van een secretaris kunnen op basis van de wet geen verzoekschriften worden ingediend bij het CHof.

De voorzitter van het CHof is ingegaan op de verschillende zaken die het werk en de uitvoering van de taken stagneren en vertragen.

Minister Amoksi stelt in een persbericht dat er gesprekken zullen worden gevoerd met eventuele kandidaten voor de functie van plaatsvervangende secretaris. Daarnaast moet het CHof nog worden aangevuld met een ondervoorzitter en één lid. Er is ook aandacht besteed aan het ontbreken van essentiële middelen, internet en ook het beheer van de website.

De staf van de minister zal binnen een week acties ondernemen ten aanzien van de verschillende zaken die zijn besproken. Amoksi benadrukte dat het ministerie openstaat om samen met het CHof de stagnaties weg te werken, zodat de taken onverkort uitgevoerd kunnen worden.

Het CHof heeft enkele maanden geleden de problemen al onder de aandacht van de autoriteiten gebracht, maar concrete acties om deze op te lossen zijn niet genomen. DA’91 luidde onlangs de alarmklok nadat de partij ermee werd geconfronteerd dat zij geen verzoekschrift bij het CHof kon indienen omdat er geen secretaris is die verzoekschriften in ontvangst moet nemen en registreren.

UNITEDNEWS

 

Facebook Comments Box