ETNICITEIT ZAL NOG LANG BEPALENDE FACTOR ZIJN IN STEMGEDRAG

Stemmen op basis van etniciteit zal de komende twintig tot dertig jaren, nog altijd de belangrijkste factor zijn voor kiezers die hun stem uitbrengen. De etnische identificatie spelt anders dan in andere maatschappijen in Suriname nog altijd een belangrijke rol.

Dat is de meest belangrijke conclusie uit een afstudeer onderzoek van Vidya Narain. Zij presenteerde dit tijdens haar afstuderen maandag in het IGSR-gebouw van de Anton de Kom universiteit van Suriname. Zij behaalde met het cijfer 7 de graad ‘Master of sience in research methods’.

Volgens Narain heeft onderzoek uitgewezen dat in het algemeen er verschillende factoren, zoals leeftijd, religie, opleidingsniveau en vertrouwen een rol spelen bij de stemkeus van kiezers. In Suriname speelt echter de etniciteit een grotere en belangrijke factor. In de literatuur wordt dat toegeschreven aan de multi-etnische samenstelling, waarbij kiezers vooral uitkijken naar etnische representatie. In Suriname blijkt dat nog heel relevant te zijn.

De geschiedenis van Suriname leert  dat na de jaren vijftig er een politiek systeem is ontstaan die door wetenschappers wordt aangeduid als een pacificatie democratie, dat ook bekend staat als consensus democratie. De kern hiervan komt er op neer dat etniciteit geen gevaar hoeft te zijn voor een samenleving en dat voornamelijk de politieke elite of de politieke leiders ervoor kunnen zorgen dat eventuele etnische tegenstellingen worden ingedampt. De benadering van de eigen soort heeft echter een negatieve klank gekregen omdat het wordt gebruikt om electorale steun te krijgen tijdens de campagne voering.

In haar verklaring van het toepassen van de onderzoeksmethoden zegt Narain dat die uitwijzen dat de NDP en de NPS voornamelijk creoolse kiezers aantrekken De VHP trekt met 56 procent het meest hindoestaanse kiezers aantrekt en de ABOP voornamelijk de marron kiezers.

De overige partijen trekken gemengde kiezers aan.

Etnisch stemmen wordt volgens de onderzoeker het best duidelijk op resortniveau. Uit een van de toegepaste modellen in het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat de kans dat een creool op de NPS stemt 4.56 keer hoger ligt dan dat een hindoestaan op de NPS zou stemmen. De kans dat een Javaanse kiezer op de NPS zou stemmen ligt 2.44 ker hoger dan dat en hindoestaan op de NPS zijn stem zou uitbrengen. De kans dat een marron op de ABOP stemt is 6.25 hoger dan dat een hindoestaanse kiezer op deze partij stemt. Voor de gemengde kiezers is de kans dat op de NPS wordt gestemd 3.95 hoger dan de Hindoestaanse kiezer. Narain zegt de VHP en de Hindoestaanse kiezers als referentie te hebben genomen, maar dat in de onderzoeksmethode de resultaten niet anders zouden zijn met een andere etnische groep. Belangrijk is dat bij alle toegepaste onderzoeksmethoden blijkt dat etnisch stemmen een belangrijke factor is in het stemgedrag van de kiezer. Naast etniciteit spelen vertrouwen en tevredenheid ook een bepalende factor.

Narain zegt dat om een wetenschappelijk inzicht te krijgen van het stemgedrag van de Surinaamse kiezers er nog veel meer onderzoek gedaan moet worden. Er zal gekeken moeten worden naar de effecten van andere factoren bij het stemgedrag. Daarnaast zal veel meer gedaan moeten worden aan dataverzameling van vooral opiniepeilingen. Die geven in tegenstelling tot verkiezingsuitslagen een beter inzicht in sociale en demografische stemgedrag. Zij adviseert politieke partijen op een actievere manier hun deuren te openen voor alle etnische groepen waarbij diversiteit en exclusiviteit worden meegenomen in de partij visie.

Narain heeft voor haar onderzoek bestaande data gebruikt uit opiniepeilingen van het onderzoeksbureau NIKOS gedaan in 2019 in Paramaribo en een zelf ontwikkeld databestand samengesteld uit verkiezingsuitslagen van het ministerie van Binnenlandse Zaken, waarin de verkiezingsresultaten vanaf 2010 zijn opgenomen. Daarnaast is gebuikt gemaakt van de census statistieken uit 2012. Het doel van Narain’s onderzoek was om door middel van kwantitatief onderzoek een bijdrage te leveren aan de methodiek voor het verklaren van etnisch stemgedrag in Suriname en het inzichtelijk maken van dit onderwerp.

UNITEDNEWS|WILFRED LEEUWIN