HET NATIONAAL COMPLIANCE CONGRES 2022: COMPLIANCE READINESS.

Foto: Winston Wilson, Strategic Partner Tabto Group NV

TABTO Group NV* organiseert voor de tweede maal het Nationaal Compliance Congres in Suriname van 8 t/m 11 februari 2022 (NCC 2022). NCC2022 heeft als thema “Compliance Readiness”, waarbij inzicht wordt verschaft in de waarschijnlijke aandachtsgebieden voor de Publieke en Particuliere sector om haar inspanningen in te zetten om effectievere preventie, detectie, monitoring en beheersmaatregelen te implementeren ter bestrijding van money laundering, terrorismefinanciering, financiering van massavernietigingswapens (proliferatie) en corruptie.

Wij zijn ervan overtuigd dat dit congres met de diverse stakeholders in de publieke- en private sector zal bijdragen in deze strijd. 

Winston Wilson, Strategic Partner Tabto Group NV, is Bestuurskundige met jarenlange ervaring in Programma- en Transitiemanagement. Hij is CEO geweest van Kaloti Mint House Suriname en heeft diverse Compliance trainingen doorlopen in Suriname, Nederland en Dubai.

Compliance Readiness op Macroniveau

Wilson merkt op dat Suriname zich heeft gecommitteerd aan diverse internationale verdragen[1]. Echter blijkt onze Compliance cultuur niet alleen internationaal, maar ook lokaal zwak. Dat is hoofdzakelijk te wijten aan enkele overkoepelende uitdagingen waaronder zwakke nalevingsregels,  falen op het gebied van doeltreffendheid, gebrek aan aanpak bij ondoorzichtigheid van ondernemingen en het uitblijven van toezicht en controle op poortwachters. Ons land heeft daarom een onmiddellijke Compliance upgrade nodig!

Compliance Readiness op Mesoniveau

De Banken stellen zich op als poortwachter, maar er zijn meerdere sectoren met een ‘poortwachtersrol’. Het is de verantwoordelijkheid van de diverse sectoren om zelf invulling te geven aan hun rol in het algeheel Compliance raamwerk van Suriname. Vele bedrijven zien de omvang en het tempo van de veranderingen m.b.t. Compliance eisen en richtlijnen waarmee ze vandaag worden geconfronteerd als een grote uitdaging. Ondertussen heeft de COVID-19-pandemie een element van verstoring en onzekerheid gecreëerd dat uniek is in ons leven.

Wilson zal in zijn Inleiding “Compliance Readiness” ook praten over: ‘hoe vanuit een reëel perspectief bedrijven praktisch begeleiding kunnen worden bij het aanpakken, bereiken en handhaven van Compliance’.

Masterclass: Precious metals, the ‘gold standard’ in Money Laundering

De US Dept. of Labour geeft in een publicatie aan dat Suriname in 2020 minimale vooruitgang heeft geboekt bij de inspanningen om de ergste vormen van kinderarbeid uit te bannen in de goudsector. Suriname wordt gezien als een bron-, doorvoer- en bestemmingsland voor vrouwen en kinderen die het slachtoffer zijn van sekshandel en mannen, vrouwen en kinderen die het slachtoffer zijn van dwangarbeid, eveneens in de goudsector.

In deze Masterclass zal Wilson, met zijn Compliance helm op, ons virtueel meenemen naar de goudsector, waar zaken zoals mensenhandel en -smokkel, kinderarbeid, het gebruik van kwik en het Minamata verdrag, de na-effecten van het ‘opruimen’ van Skalians, illegale ontbossing in de goudsector, milieu criminaliteit en belastingontduiking aan de orde zullen komen. Wilson heeft als sectordeskundige van de goudsector meegewerkt aan het NRA rapport.

Registratie

Wij nodigen u uit zich te registreren voor de Masterclasses via www.ncc2022.tabtogroup.com omdat menselijke intelligentie de sleutel blijft tot versterking van de AML/CFT Compliance in ons land.

De Kick-off en het Nationaal Compliance Debat kunt u volgen via Livestreaming.

*TABTO Group NV (www.tabtogroup.com) biedt vanaf 2019 Compliance Services aan de Financiële en Niet-Financiële Dienstverleners (reeds aan banken, pensioenfondsen, cambio’s, geldovermakingskantoren, makelaars, goudopkoop en –exportbedrijven, accountants, advocaten, notarissen) en overige belanghebbende bedrijven om te voldoen aan de compliance-eisen met betrekking tot de wet- en regelgeving van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (MOT)/Anti Money Laundering  (AML) & Countering Financing Terrorism (CFT) en Wet Identificatieplicht Dienstverleners (WID).

[1] Overeenkomsten/ Verdragen – De Nationale Assemblée (dna.sr)

Advertorial| Tabtogroup.com