IMF KEURT DERDE EVALUATIE SURINAAMS HERSTELPROGRAMMA GOED

Het bestuur van het IMF heeft maandag de evaluatie van het hulpprogramma aan Suriname goedgekeurd, wat de weg vrijmaakt voor het land om ongeveer 52 miljoen US-dollar te trekken uit de Extended Fund Facility (EFF)-regeling van ruim 500 miljoen US-dollar.

Ruim 33 miljoen US-dollar gaat naar begrotingssteun. Eind vorige maand had een IMF-missie die voor overleg in Paramaribo was, hierover op stafniveau al overeenstemming bereikt met de Surinaamse regering.

“De inzet van de autoriteiten voor begrotingsdiscipline en macro-economische stabilisatie in het kader van het door de EFF ondersteunde programma begint vruchten af te werpen. De economie stabiliseert. De druk op de wisselkoers is afgenomen en de inflatie, hoewel nog steeds hoog, vertoont een neerwaartse trend”, aldus Kenji Okamura, adjunct-directeur en waarnemend voorzitter, na de vergadering van de Raad van Bestuur over Suriname.

Hij voegde eraan toe dat “de uitvoering door de autoriteiten van moeilijke hervormingen in een uitdagende sociaaleconomische omgeving prijzenswaardig is. Het afschaffen van brandstofsubsidies, het geleidelijk afbouwen van elektriciteitssubsidies, het beperken van de loonbetalingen aan niet-geregistreerde ambtenaren en het verbreden van de btw-grondslag zullen helpen de fiscale ruimte te creëren voor uitgebreide uitgaven voor sociale bescherming en groeibevorderende investeringen.”

Okamura merkte ook op dat de Surinaamse autoriteiten gezamenlijke inspanningen hebben geleverd om de onderhandelingen over schuldsanering te bevorderen, waarbij de overeenkomsten in overeenstemming zijn met de programmaparameters die zijn bereikt met alle crediteuren behalve China. Suriname en China hebben om bij de volgende evaluatie te streven naar een overeenkomst op vergelijkbare voorwaarden met andere crediteuren, aldus de IMF-functionaris.

“Doorzettingsvermogen en hard werken worden beloond. Na ongeveer een jaar, na zware onderhandelingen, nieuwe doelstellingen en nieuwe programma’s, zijn wij er op 25 september 2023, in geslaagd de derde evaluatie van ons IMF-programma te laten goedkeuren en de financiën die erbij horen,naar binnen te halen”, aldus president Chandrikapersad Santokhi.

Het totale bedrag dat tot nu toe beschikbaar is gesteld in het kader van de EFF-regeling zal met de derde tranche 156 miljoen dollar bedragen. “We hebben laten zien dat leiderschap en bestuur gebaseerd op een serieus programma, hervormingen en stabiliteit brengt. Het vertrouwen in Suriname is internationaal hersteld. Bovendien is er een sterke basis gelegd voor duurzame ontwikkeling van ons land”, aldus de president.

Het staatshoofd verklaarde verder dat de regering nu met de hoogste prioriteit zal werken aan het verbeteren van de koopkracht van de burgers en het verhogen van het beschikbare inkomen. “De hervormingen waren noodzakelijk. Het IMF constateert dat er aanzienlijke vooruitgang is geboekt op macro-economisch gebied. De indicatoren hiervan spreken voor zich. We hebben laten zien dat met strikte discipline en goed bestuur resultaten worden geboekt”, zegt Santokhi.

Okamura merkte op dat “aanhoudende beleidsdiscipline en het momentum van structurele hervormingen van cruciaal belang zijn voor het behalen van succes in het economische herstelprogramma van de autoriteiten”. Hij voegde eraan toe dat structurele hervormingen ter versterking van de instellingen, het bestuur en de datakwaliteit belangrijke prioriteiten blijven, met voortdurende steun voor capaciteitsopbouw door het Fonds en andere ontwikkelingspartners.

De autoriteiten moeten ook doorgaan met het nastreven van maatregelen om de kaders voor corruptiebestrijding en AML/CFT te versterken en ervoor te zorgen dat deze in overeenstemming zijn met internationale normen.

Terwijl de recente des inflatoire maatregelen aan kracht winnen, zei de IMF-functionaris dat het handhaven van een strak monetair beleid noodzakelijk blijft om de nog steeds hoge inflatie aan te pakken. Tegelijkertijd blijft het voortdurende streven naar een flexibele, door de markt bepaalde wisselkoers van cruciaal belang om de externe onevenwichtigheden van Suriname duurzaam aan te pakken en de accumulatie van internationale reserves te ondersteunen. Een snelle implementatie van de onlangs aangenomen nieuwe Central Bank Act en de afronding van het herkapitalisatieplan van de centrale bank na voltooiing van de financiële audits zullen de operationele onafhankelijkheid en financiële autonomie versterken. In de tussentijd is ook gestage vooruitgang nodig om de kwetsbaarheden van het banksysteem aan te pakken, onder meer door de voortdurende beoordeling van de herkapitalisatie- en herstructureringsplannen van banken in het kader van het onlangs door de autoriteiten goedgekeurde raamwerk.

Het doel van het 36 maanden durende programma is het ondersteunen van het economische herstelplan van de autoriteiten om de houdbaarheid van de begrotingen en de schulden te herstellen door middel van begrotingsconsolidatie en schuldherstructurering, het beschermen van de kwetsbaren door het uitbreiden van de sociale bescherming, het verbeteren van het monetaire en wisselkoersbeleidskader, het aanpakken van de financiële problemen en de kwetsbaarheden van de sector, en het bevorderen van de agenda voor corruptiebestrijding en bestuur. De EFF-regeling van Suriname werd op 22 december 2021 goedgekeurd door de Raad van Bestuur.

UNITEDNEWS

 

Facebook Comments Box