IN VERBAND MET VERKIEZING GEEN AVONDKLOK OP 24 EN 25 MEI

President Desi Bouterse heeft donderdagavond tijdens een televisietoespraak aangekondigd dat er op 24 en 25 mei de tijdelijk de gedeeltelijke lockdown wordt opgeschort. Dat wil zeggen dat de avond lockdown vanaf middernacht van zondag op maandag – tot dinsdag in de ochtend tijdelijk niet zal gelden.

Op dinsdag 26 mei om 23:00 uur zal de partiële lockdown weer regulier gelden. Het luchtruim voor binnenlandsverkeer wordt per vrijdag 22 mei 2020 opengesteld. Personen- en vrachtverkeer binnen Suriname wordt mét inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen toegestaan. Ten aanzien van de grensgebieden is besloten dat de grenzen gesloten blijven; oversteken van of naar de buurlanden is dus niet toegestaan. Bewegingen aan de Surinaamse zijde via de rivier en over land zullen wel worden toegestaan. De checkpoints op de strategische posities blijven gehandhaafd.

Bouterse zegt dat er een beter beeld is van de bewegingen en omstandigheden aan de grenzen. Ondanks de getroffen maatregelen heeft zich toch één nieuwe, actieve importcase van COVID-19 kunnen voordoen. De veiligheids- en gezondheidsautoriteiten geven echter de verzekering dat de situatie beheersbaar is. “Ik weet dat het moeilijk is om te wennen aan de nieuwe omstandigheden. Ik dank u daarom voor uw continue inzet om mee te werken. Zeker gezien wij ons op dit moment vlak voor de Algemene, Vrije en Geheime Verkiezingen bevinden. De afgelopen weken is de Regering continu bezig geweest om te garanderen dat deze verkiezingen doorgang kunnen vinden, en wel op maandag 25 mei 2020. Dit jaar valt de verkiezingsdag samen met Ied-Ul-Fitr, maandag zal dan ook gelijkgesteld zijn aan de zondag.

Volgens de president zullen de ogen van de wereld op Suriname gericht blijven, gezien de positieve resultaten die tot op heden geboekt hebben. “Wij zullen op basis van de adviezen die voor handen zijn, maar vooral op basis van gezond verstand, deze verkiezingen zo veilig mogelijk organiseren”, zegt het staatshoofd.  Met inachtneming van de veiligheidsoverwegingen wil de regering een ieder zoveel mogelijk in staat stellen om hun democratisch recht uit te oefenen. Alle stemgerechtigden die zich op maandag 25 mei in Suriname in quarantaine bevinden, zullen dan ook in de gelegenheid gesteld worden om hun stem uit te brengen. Het Nationaal COVID-19 Management Team zal de instructies hiertoe communiceren met deze groep.

In zijn toespraak zegt Bouterse dat de sociale afstand van minimaal 1,5 meter gehandhaafd blijft, zo ook de hygiënische maatregelen. De afgelopen week zijn er door het COVID-team gesprekken gevoerd met de diverse sectoren voor hoe naar de normale situatie terug te keren. Intussen zijn markten en casino’s al open. “Suriname, we staan op een belangrijk punt. Niet alleen omdat wij onze stem zullen doen gelden, maar ook omdat wij naar een nieuwe fase van aanpassing van maatregelen gaan”, zegt Bouterse. Hij deed de volgende oproep, :

Zorgt u dat u uw voorzorgsmaatregelen neemt. Volgt u de COVID-19 gerelateerde aanwijzingen bij de stembureaus. Laat u zich niet afleiden door onjuiste berichtgeving. Ik wil u meegeven dat u erop kunt vertrouwen dat de verkiezingsorganisatie alles in het werk stelt; dat men de afgelopen weken dag en nacht werkt; om U in de gelegenheid te stellen om veilig uw stem uit te brengen.

Blijft u daarom in dit specifieke geval niet thuis, maar gaat u stemmen.

Laten wij maandag onder de gegeven omstandigheden alstublieft extra geduldig, respectvol en verantwoordelijk met elkaar omgaan. Vanaf 26 mei 11 uur ’s avonds gaan wij, omwille van ons aller gezondheid, weer terug naar de partiële lockdown situatie”, zei Bouterse.

UNITEDNEWS

Facebook Comments Box