KANDIDAATSTELLING POLITIEKE PARTIJEN ZONDER FESTIVITEITEN

De dag der kandidaatstelling voor leden van de volksvertegenwoordigende lichamen blijft gesteld op 9 april.

Gezien het besmettingsgevaar met het coronavirus zal dit wel in een aangepaste vorm plaatsvinden. De politieke partijen zijn intussen door het Centraal Hoofdstembureau (CHS) hierover geïnformeerd.

Van de politieke partijen wordt verwacht dat zij zich houden aan de afspraken en afzien van alle pracht en praal waarmee kandidaatstellingen bij voorgaande verkiezingen hebben plaatsgevonden.

Ook bij deze gelegenheid geldt de social distancing van minstens twee meter. Op de districtscommissariaten zullen de nodige aanpassingen plaatsvinden om deze afstand in een afgesloten ruimte te handhaven.

Van de kandidaten voor De Nationale Assemblee (DNA) en de ressort- en districtsraden wordt verwacht dat zij op 9 april hetzelfde doen. “Houdt u zich aan de afspraken”, zegt districtscommissaris Mike Nerkust van Paramaribo Noordoost.

Volgens vicepresident Ashwin Adhin is alles reeds in kannen en kruiken voor wat betreft het afwikkelen van de verkiezingskalender. Hij onderkent dat er in dat kader van de verkiezingen politieke partijen bij elkaar zullen moeten komen om hun strategie uit te zetten. Zolang dit in klein verband plaatsvindt is er geen vuiltje aan de lucht.

UNITEDNEWS

Facebook Comments Box