MASTERCLASS: ‘RISK BASED APPROACH IN DE DIENSTVERLENENDE SECTOR’, DOOR MR. NAILAH VAN DIJK, CAMS AMLCA

TABTO Group NV* organiseert voor de tweede keer ‘Het Nationaal Compliance Congres’ van 8 t/m 11 februari 2022 (NCC 2022), met als thema “Compliance Readiness”. Tijdens NCC 2022 wordt nader inzicht verschaft over de waarschijnlijke aandachtsgebieden voor de Publieke en Particuliere sector om haar inspanningen in te zetten om effectievere preventie, detectie, monitoring en beheersmaatregelen te implementeren ter bestrijding van money laundering, terrorismefinanciering, financiering van massavernietigingswapens (proliferatie) en corruptie.

Wij zijn ervan overtuigd dat dit congres met de diverse stakeholders in de publieke- en private sector zal bijdragen in deze strijd. 

Ontbreken van toezicht en handhaving

In de 10e editie van het Basel AML Index rapport (2020), welke gebaseerd is op landen waar de 4th round ME al is uitgevoerd, komt naar voren dat landen steeds slechter worden in het doeltreffend tegengaan van de triljoenen dollars aan illegale geldstromen die elk jaar de wereld rondgaan. Dit komt o.a. doordat toezicht en handhaving veelal ontbreekt bij poortwachters – zoals advocaten – die in sommige recente gevallen beroepsmatig witwaspraktijken in verband met illegale entiteiten in de hand werken en als doorgeefluik fungeren om de opbrengsten van grootschalige corruptie te zuiveren. Bovendien hebben sommige landen getalmd en bepaalde DNFBP’s (niet-financiele dienstverleners) zoals accountants – een beroep met macht en mogelijkheden om boeken te vervalsen – buiten beschouwing gelaten. Deze dreiging wordt eveneens in Suriname bevestigd in het NRA rapport, waarin naar voren komt dat bij de niet-financiele dienstverleners zoals advocaten, makelaars, notarissen en accountants de directie dreigingen worden opgeleverd door witwassen van geld, corruptie en belastingontduiking.

Aanbevelingen NRA rapport

In dit NRA rapport zijn tevens 6 aanbevelingen gedaan, allemaal preventief, waarvan 3 aanbevelingen een hoog prioriteitsnivo hebben. Deze zijn: het ontwikkelen en implementeren van een AML/CFT compliance beleid, de aanpak van de verplichte registratie bij het FIU en het ontwikkelen van mechanismen ter verbetering van de uitwisseling van informatie tussen de dienstverleners onderling. Hoe pakt deze sector deze ‘high priority’ aanbevelingen aan en wat is de implementatiestatus nu? Tegen welke uitdagingen lopen zij aan en hoe gaan zij daarmee om? Dit en nog veel meer zal tijdens NCC2022 worden belicht in een Masterclass welke verzorgd zal worden door Mr. Nailah van Dijk, CAMS AMLCA. 

Mr. Nailah van Dijk, CAMS AMLCA

Nailah van Dijk is niet alleen een gecertificeerd Anti-Money Laundering Compliance expert, maar ook advocaat en lid van het Advocaten Tuchtcollege. De ontwikkeling van diverse wet- en regelgeving alsmede de AML/CFT Technical Compliance analyses voor de Nationale Risico Analyse (NRA) van Suriname zijn enkele van de projecten waar Nailah de afgelopen twee jaar aan heeft gewerkt. Zij is tevens penningmeester van het bestuur van het Institute for Graduate Studies and Research (IGSR) verbonden aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

Registratie

Wij nodigen u uit zich te registreren voor de Masterclasses via www.ncc2022.tabtogroup.com. Klik hier voor het programma.

Menselijke intelligentie blijft de sleutel tot versterking van de AML/CFT Compliance in ons land.

*TABTO Group NV (www.tabtogroup.com) biedt vanaf 2019 Compliance Services aan de Financiële en Niet-Financiële Dienstverleners (reeds aan banken, pensioenfondsen, cambio’s, geldovermakingskantoren, makelaars, goudopkoop en –exportbedrijven, accountants, advocaten, notarissen) en overige belanghebbende bedrijven om te voldoen aan de compliance-eisen met betrekking tot de wet- en regelgeving van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (MOT)/Anti Money Laundering  (AML) & Countering Financing Terrorism (CFT) en Wet Identificatieplicht Dienstverleners (WID).

Advertorial|Tabtogroup.com

 

Facebook Comments Box