NIERTRANSPLANTATIES MOETEN ONVERKORT DOORGAAN IN SURINAME

Foto: Transplantatiechirurg Mirza Idu en hoogleraar Nierziekten Frederike Bemelman

Een speciaal team van de Amsterdam Universitair Medische Centra (UMC) bestaande uit 4 missieleden heeft vijf succesvolle niertransplantaties uitgevoerd in Suriname. Het ontbrekend personeel werd aangevuld door het Academische Ziekenhuis Paramaribo (AZP).

De bedoeling is dat niertransplantatie onverkort doorgaat in Suriname.

Aanvankelijk zou het team uit Nederland afreizen met 10 missieleden. Op 8 juni werd de eerste niertransplantatie verricht, die succesvol verliep. De niertransplantaties zijn uitgevoerd in het AZP, die faciliterend is geweest. De jongste patiënt die een donornier getransplanteerd heeft gekregen is 33 jaar en de oudste 64 jaar. De patiënten die de niertransplantatie hebben ondergaan hebben een nier gedoneerd gekregen van een familielid bereid, en zijn straks niet meer afhankelijk van dialyse.

Tegelijkertijd worden er lokale artsen opgeleid, zodat de Nederlandse missies over een paar jaar niet meer nodig zijn om zorg te dragen voor mensen met nierfalen in Suriname. “De niertransplantatie missie zoals die is uitgevoerd, een behoorlijk lang voorbereidingstraject heeft doorlopen. En dit is zeker niet zonder slag of stoot geweest”, zegt Volksgezondheid-minister, Amar Ramadhin.

Op dinsdag 31 mei 2022 werd na een uitvoerige voorbereiding een overeenkomst getekend, waarmee een uniek samenwerkingsverband is ontstaan tussen de afdelingen Nefrologie en Vaatchirurgie van Amsterdam UMC, de Surinaamse regering vertegenwoordigd door de ministeries van Volksgezondheid en Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), het AZP en het Sint Vincentius Ziekenhuis (SVZ). Deze samenwerking heeft als doel de zorg voor nierpatiënten te verbeteren.

Hoogleraar Nierziekten Frederike Bemelman en transplantatiechirurg Mirza Idu hebben het initiatief genomen voor de samenwerking. Het speciale team bestaat verder uit Operatie Kamer (OK)-assistent Shirley Sussenbach en transplantatieverpleegkundige Kirsten Hoogland. Zij doen transplantaties met nieren van levende donoren, ofwel Samaritaanse donatie.

Suriname kent een groeiend aantal nierpatiënten, dat inmiddels meer dan 800 zijn; een hoog aantal in een land met een bevolking van ongeveer 600.000 inwoners. “Als wij de backing krijgen van de directie van het Academisch Ziekenhuis, de backing van de regering, dan hopen we dit jaar nog een missie te doen. En ik denk dat het eind oktober – begin november wordt”, zegt de Surinaamse Nefroloog, Keshawpersad Goerdat die ook deel was van dit team.

De Surinaamse vaatchirurg Vikash Chigharoe die ook zijn bijdrage heeft geleverd, draagt dit project een warm hart toe en zal onvoorwaardelijk zijn ondersteuning bieden. “Dat zo een patiënt zijn dagelijks leven na een niertransplantatie als u en ik weer kan oppakken, moet voor ons als land een drijfveer zijn om niet stil te staan bij het kostenplaatje wat aanzienlijk is. Verbetering van levenskwaliteit kent geen prijs”, zegt Chigharoe.

Een niertransplantatie is heel erg duur. In dit geval heeft de operatie tussen de 18.000 en 20.000 euro gekost.

Idu is het Amsterdamse UMC bijzonder dankbaar die heel veel middelen heeft gedoneerd, en de medische industrie in Nederland.

Uit een onderzoek gedaan door onderzoekers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Instituut voor Medical Technology Assessment (iMTA) en Amsterdam UMC in opdracht van Nierstichting Nederland met Vektis-data, is een actueel beeld van kosten van nierfunctievervangende zorg beschikbaar. Een niertransplantatie kost circa 85.000 euro in het jaar waarin de transplantatie plaatsvindt. Daarbij kost het transplanteren van een nier van een levende donor minder dan van een overleden donor (25.000 euro). In de jaren na een geslaagde transplantatie dalen de zorgkosten per patiënt snel tot 29.000 euro in het 1e jaar na transplantatie en tot 15.000 euro in het 2e jaar na transplantatie. Afhankelijk van de vorm van dialyse bedragen de kosten van een nierfunctievervangende behandeling tussen 77.000 en 105.000 euro per patiënt per jaar.

Bemelman en Idu zullen jaarlijks een aantal keer naar Paramaribo afreizen om de transplantaties uit te voeren en Surinaamse collega’s op te leiden. Idu heeft veel ervaring met levende donortransplantaties. Bemelman richt zich op de fase voor en na de transplantatie. Daarbij staan levensduur en kwaliteit van leven voor de getransplanteerde patiënt en veiligheid voor de donor voorop. Beide artsen hebben samengewerkt met Surinaamse collega’s. Het is de bedoeling om jaarlijks 10 tot 15 nierpatiënten te helpen.

“We zijn trots op het AZP-team, maar belangrijker nog ook op het team van AUMC”, zegt AZP-directeur, Claudia Marica-Redan.

UNITEDNEWS

 

 

Facebook Comments Box