NIEUWE WISSELKOERS DRUKT ZWAAR OP RIJSTSECTOR

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

De regering denkt aan een tarief van ongeveer SRD 14 voor de Amerikaanse dollar bij unificatie van de wisselkoers. De financiële huishouding van de staat wordt reeds afgestemd hierop.

De impact zal niet uitblijven op de wijze waarop de staatsschuld wordt geïnterpreteerd. In USD ligt de staatsschuld al dicht tegen USD 4 miljard, uitgaande van de officiële wisselkoers van SRD 7,5. Met de nieuwe koers zal dit bijna gehalveerd zijn. 

Er wordt gekeken naar de marktwerking op de voorgenomen geünificeerde wisselkoers. Er zijn geen onbeheersbare gevolgen in het vooruitzicht gesteld. Sommige sectoren zullen bijna geen last van de nieuwe situatie ondervinden, aangezien er reeds met een veel hogere koers dan SRD 7,5 wordt gewerkt. Hetzelfde geldt voor de handel. Winkelprijzen zijn reeds afgestemd op marktconforme wisselkoersen die ver boven SRD 12 liggen.

Andere sectoren, waaronder de rijstsector, zullen wel beïnvloed kunnen worden door unificatie van de wisselkoers. Dit gebeurt nu al vanwege de marktconforme wisselkoers. Een eventuele aanpassing zal echter geen grote verschillen met zich hoeven meebrengen indien er mitigerende maatregelen volgen. De impact is vooral te wijten aan het dollarcomponent voor grondstoffen, waaronder kunstmest en benodigdheden voor de grondbewerking en het tegengaan van ziekten en plagen. “Op dit moment zie je dat natte padie wordt opgekocht voor rond de SRD 190 per baal, omdat een belangrijk deel van onze rijstproductie geëxporteerd wordt. En daar heb je die dollarisatie al of tenminste de doorwerking van de koersstijging naar het agrarisch product welke daar voortgebracht wordt”, zegt minister Parmanand Sewdien van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV).

“De impact daarvan is dat de winkelprijs van witte rijst nu ligt rond de SRD 140-SRD 150 per zak van 25 kilo.”

Er zal met het Ministerie van Financiën gesproken worden over compensatiemaatregelen om de kostprijs enigszins te drukken. “Wij gaan met de minister van Financiën om de tafel zitten en kijken welke inputs wij invoerrechtenvrij zouden kunnen importeren conform ons Grondstoffen Besluit of Investeringswet of misschien andere wetsproducten”, zegt de minister.