NPS A NYUN PASI!

De Nationale Partij Suriname zal op 29 september 2023 haar 77ste jaardag in Grundyari herdenken met een feestvergadering “A NYUN PASI”.

Diverse sprekers inclusief de Voorzitter zullen de nieuwe weg (visie) van de partij aan de leden, genodigden en sympathisanten presenteren. De NPS wenst tevens de Surinaamse gemeenschap te feliciteren met het goede nieuws dat TotalEnergies in 2028 zal beginnen met het verwerken van 700 miljoen vaten ruwe olie in de Surinaamse territoriale wateren.

Diverse koolwaterstof-deskundigen van de NPS hebben de belangrijkheid van de ontwikkeling van de offshore olie en gasindustrie aangegeven en vanaf het begin geëntameerd, dat de enorme inkomsten uit deze sector ten gunste van het geheel volk moeten komen en niet slechts aan een kleine groep politieke gelukzoekers. De NPS brengt ook ter herinnering dat eveneens is voorgesteld een speciale Ministerie voor Olie en Gas in het leven te roepen, zodat vanaf het begin bewust beleid kan worden gemaakt om de offshore oliesector duurzaam te begeleiden.

Regeringen met een NPS signatuur of met de NPS in de leiding hebben in de haast 50 jaren na de onafhankelijkheid, steeds getoond beleid te formuleren en uit te stippelen gericht op het duurzaam ontwikkelen van een generatie en zich niet slechts op het populistisch winnen van verkiezingen.

De NPS heeft meerdere keren getoond door integer, transparant, duurzaam, maar vooral spaarzaamheid en leiderschap ons land weer op een sociaaldemocratische manier op het correcte ontwikkeling ’s pad te zetten.  Het hoeft dus geen betoog te accentueren dat de NPS steeds heeft getoond op een verantwoordelijke maner om te gaan met de middelen en inkomsten van Suriname.

De ideologie, filosofie, visie en daadkracht van de NPS leeft thans, vooral door de armoede waarin het volk gedompeld is, nog sterker binnen de GROENE PARTIJ. De NPS is de enige politieke partij die historisch bewezen heeft stabiliteit en ontwikkeling in ons land te bewerkstelligen.  De NPS nodigt daarom alle Surinamers (jong en oud), die een duurzame en eerlijke bijdrage aan de ontwikkeling van ons land willen leveren en Suriname met vereende krachten wensen op te bouwen uit, om de aanstaande feestvergadering bij te wonen.

De feiten liggen daar en de Nationale Partij Suriname zal het samen met alle progressieve burgers wederom waarmaken.

PERSBERICHT| NPS MEDIA TEAM

 

 

Facebook Comments Box