OKB EN DEKEN DER DISTRICTSCOMMISSARISSEN BESPREKEN VERKIEZINGEN 2025

Foto: Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) in overleg met de districtscommissarissen in verband met de komende verkiezingen van 2025.

Op uitnodiging van de heer mr. Samseerali Sheikh-Alibaks, voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), heeft er een overleg plaatsgevonden met de deken der districtscommissarissen, de heer Shafiek Goelaman.

Het OKB houdt toezicht op de algemene, vrije en geheime verkiezingen en stelt de uitslag van de verkiezingen bindend vast voor de samenleving. “De werkzaamheden van het OKB gaan gewoon door in de periode tussen twee nationale verkiezingen”, aldus de heer Sheikh-Alibaks. De districtscommissarissen (dc’s) zijn autoriteiten in de districten die in de praktijk fungeren als voorzitter van de hoofdstembureaus.

Tijdens het gesprek met dc Goelaman van Wanica-Zuidoost is er uitgebreid gesproken over de te houden verkiezingen van 2025. De heer Sheikh-Alibaks geeft aan dat de ontmoeting in het teken stond van nadere kennismaking, het uitwisselen van belangrijke informatie en het maken van werkafspraken.

Enerzijds is de rol en het functioneren van het OKB belicht, anderzijds zijn de taken en functies van de dc’s in het verkiezingsgebeuren besproken. De heer Goelaman is ingenomen met het gesprek met de OKB-voorzitter. Hij geeft aan dat een groot deel van het dc-korps voor het eerst verkiezingen zal organiseren en dat er een grote behoefte is aan informatievergaring.

Afgesproken is dat het OKB in een grotere setting een bijeenkomst zal houden met het dc-korps en de overige verkiezingsactoren. Hierbij zal nader worden ingegaan op de verschillende rollen die elk van hen te vervullen heeft bij de organisatie van de verkiezingen.

Ook zal het gewijzigde kiesstelsel worden belicht, evenals de knelpunten die de commissariaten hebben ervaren bij de afgelopen verkiezingen. Gezamenlijk zal worden bekeken hoe en door wie deze knelpunten opgelost kunnen worden.

“Suriname heeft nationaal en internationaal een goede naam als het gaat om de organisatie van verkiezingen. Het is van eminent belang dat we deze reputatie hooghouden. Samenwerking en goede communicatie zijn daarbij van groot belang. Vanuit zijn wettelijke taken en bevoegdheden zal het OKB de pre-electorale activiteiten en ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen”, aldus de heer Sheikh-Alibaks.

UNITEDNEWS

Facebook Comments Box