SURINAME WIL ALS EERSTE LAND CARBONCREDIETEN VERKOPEN

Suriname wil het eerste land worden dat koolstofkredieten verkoopt onder een systeem dat is opgezet door het VN-Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 om klimaatverandering tegen te gaan.

Deze mogelijke verkoop heeft tot doel investeerders aan te trekken met door de overheid gesteunde koolstofkredieten die voldoen aan VN-richtlijnen, omdat bedrijven voorzichtig worden met particuliere initiatieven in de vrijwillige koolstofmarkt, nadat studies hadden aangetoond dat verschillende projecten niet de beloofde klimaatbijdragen hebben geleverd. “Dit is het eerste signaal of het Parijse Akkoord daadwerkelijk werkt,” zei Kevin Conrad, uitvoerend directeur van de Coalitie van Regenwoudlanden, in een interview met Reuters. Suriname is lid van de coalitie en Conrad adviseert over de verkoop.

Het VN-Koolstofcompensatieplatform is een e-commerceplatform waar een bedrijf, een organisatie of een gewone burgereenheden (koolstofkredieten) kan kopen om de uitstoot van broeikasgassen te compenseren of gewoon om actie tegen klimaatverandering te ondersteunen.

De verkoop van koolstofkredieten zorgt voor verdeeldheid onder experts op het gebied van koolstofmarkten.

Sommigen zeggen dat het verkopen van kredieten uit plaatsen zoals Suriname nodig is om financiering naar ontwikkelingslanden te brengen, terwijl anderen zich zorgen maken dat de kredieten mogelijk niet legitieme acties vertegenwoordigen om de opwarming van de aarde te beperken.

Suriname’s Amazonebos beslaat meer dan 15 miljoen hectare en absorbeert elk jaar miljoenen tonnen CO2, waardoor het land de status van “koolstofnegatief” heeft. Het herbergt een rijke biodiversiteit en speelt een cruciale historische en culturele rol in de lokale gemeenschappen. De boskredieten van het land worden gegenereerd op basis van een door de VN geregistreerde referentieperiode waarin wordt vastgelegd hoeveel koolstofvoorraad het bos bevat. Als het land zijn bos beschermt en de koolstofvoorraad stijgt, kan het die winst als koolstofkredieten verpakken.

De VN benoemt onafhankelijke experts om de vermindering van de uitstoot van elk land te beoordelen. Deze experts kunnen wijzigingen voorstellen, maar hebben niet de macht om nationale indieningen te weigeren. “Het beoordelingsproces op VN-niveau lijkt op veel VN-processen, het heeft in wezen geen tanden,” zei Gilles Dufrasne, hoofd beleidsanalist bij de non-profitorganisatie Carbon Market Watch. “Uiteindelijk is het de verkoper die beslist hoeveel hij kan verkopen.”

Het Parijse Akkoord bepaalde dat landen emissiereducties kunnen verkopen in de vorm van kredieten die bekend staan als “internationaal overdraagbare mitigatieresultaten” (ITMO’s) aan andere landen of bedrijven om te gebruiken voor hun eigen doelstellingen. Binnen enkele weken zou Suriname ITMO-kredieten kunnen uitgeven die worden ondersteund door emissiereducties in zijn bossen, zei Conrad, eraan toevoegend dat de eerste kredieten zouden worden gesteund door Surinames emissiereducties voor 2021, geregistreerd bij een VN-programma dat tot doel heeft ontbossing te onderdrukken en koolstofopslag in bossen te vergroten, het REDD+.

Volgens de REDD+ website heeft Suriname in 2021 een reductie geregistreerd onder het programma van 4,8 miljoen metrische ton koolstofdioxide-equivalent. Dat zou het land in staat stellen om tot 4,8 miljoen kredieten te verkopen, aangezien elke ton gelijk staat aan één krediet.

UNITEDNEWS

Gerelateerd aan: Carbon-credits-de-business-case-voor-suriname

Facebook Comments Box