VREEDZAAM MARKT WORDT NIET VERKOCHT

Verkopers brengen hun waar aan de man bij de Vreedzaam markt te Paramaribo | foto: Suriname vakantie. org

Hardnekkige geruchten dat de regering van plan zou zijn om de Vreedzaam Markt aan de Waterkant te verkopen of dat de markt inmiddels is verkocht, blijken onwaar te zijn.

Minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) verzekert dat zij geen enkele documenten heeft gezien op het ministerie waaruit zou moeten blijken dat de Vreedzaam Markt verkocht is. De marktventers zijn inmiddels op de hoogte gebracht en gerustgesteld.

Enkele weken geleden kwamen de marktventers in beweging nadat ambtenaren van het Ministerie van Openbare Werken (OW) hen hadden gevraagd om op te breken. Hieruit werd geconcludeerd dat de markt zou sluiten. Achteraf blijkt dat OW van plan is om de markt te renoveren in het kader van stadsverfraaiing.

Minister Emanuel benadrukt dat de verantwoordelijkheid voor openbare markten bij het ministerie van ROS ligt. Dit is duidelijk besproken met haar collega van het ministerie van Openbare Werken (OW). Om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen, zullen mededelingen met betrekking tot deze zaken via het ministerie worden verspreid.

“Wat wij weten, is dat de regering bezig is met verfraaiing”, aldus minister Emanuel. “En wij zijn hier niet tegen. Persoonlijk ben ik niet tegen verfraaiing. Echter, ik wil benadrukken dat wanneer het om dit soort zaken gaat, wij de marktventers moeten informeren en hun standpunten moeten meenemen bij de uitvoering ervan”, voegde Emanuel eraan toe.

De minister onderstreept het belang van transparantie en betrokkenheid van de marktventers bij beslissingen met betrekking tot de markten. Op deze manier wil ze ervoor zorgen dat de belangen van alle betrokken partijen worden meegenomen en gerespecteerd.

De Vreedzaam Markt, ook bekend als Djoeka Wojo of Marronmarkt, is een overdekte markt naast de Centrale Markt aan de Waterkant in Paramaribo. Op de markt worden erfgoedproducten aangeboden uit de inheemse en marroncultuur, variërend van ambachtelijke voorwerpen en traditionele gerechten tot producten die worden gebruikt in religie, rituelen, volksgeneeskunst en muziek.

UNITEDNEWS

 

Facebook Comments Box