DNA OP ZOEK NAAR DESKUNDIGEN VOOR FLANKERENDE WETTEN TRIBALE RECHTEN

De Nationale Assemblée (DNA) heeft onlangs de conceptwet “Collectieve Rechten van Inheemse Volken en Tribale Volken” goedgekeurd, en nu worden er stappen ondernomen om vier aanvullende ontwerpwetten te ontwikkelen ter ondersteuning van deze historische wetgeving.

Hiervoor is het parlement opzoek naar ter zake deskundigen om haar hierbij te ondersteunen.

De goedkeuring van de wet Collectieve Rechten van Inheemse Volken en Tribale Volken in Tribaal Volksgebied wordt beschouwd als een grote stap in de goede richting, maar er zijn flankerende wetten nodig om de rechten van de binnenlandbewoners en tribale gemeenschappen te garanderen. Om de implementatie van deze wet mogelijk te maken en de rechten van inheemse en tribale gemeenschappen te waarborgen, zal De Nationale Assemblée vier ontwerpwetten opstellen. Deze wetten zijn:

  •  De Ontwerpwet FPIC (Free Prior and Informed Consent): Deze wet zal de procedures regelen voor het verkrijgen van vrije, voorafgaande en geïnformeerde toestemming van inheemse en tribale gemeenschappen bij activiteiten die hun grondgebied kunnen beïnvloeden.
  • De Ontwerpwet Instelling van de Grondenrechtenkamer: Deze wet zal de oprichting van een Grondenrechtenkamer mogelijk maken om geschillen met betrekking tot grondenrechten te behandelen.
  • De Ontwerpwet Demarcatie (Wet op Identificatie en Begrenzing van de Traditionele Woon- en Leefgebieden der Inheemse Volken en Tribale Volken): Deze wet zal de identificatie en begrenzing van traditionele woon- en leefgebieden van inheemse en tribale volkeren regelen.
  • De Ontwerpwet Traditioneel Gezag: Deze wet zal de rol en verantwoordelijkheden van traditionele leiders en gezagsdragers in inheemse en tribale gemeenschappen definiëren en erkennen.

De uiterste datum voor de indiening van voorstellen voor deze ontwerpwetten is 2 oktober 2023, met inbegrip van een plan van aanpak en een begroting. De toewijzing van de opdracht voor het opstellen van deze wetten zal uiterlijk op 30 oktober 2023 plaatsvinden.

UNITEDNEWS

 

 

Facebook Comments Box