EXXON VERWACHT FLARING’S FASE VAN DRIE MAANDEN VOOR GROOTSTE GUYANA-PROJECT

Bron: Oil.Now.gy

Uit een milieueffectrapportage die exxonmobil heeft ingediend voor haar laatste voorgestelde project in guyana, blijkt dat de regelgeving van het land voor het affakkelen tijdens de opstartfase van de olieproductie strenger is dan die van de verenigde staten.

Bij het Whiptail Project van ExxonMobil, het zesde voorgestelde olieproject in het Stabroekblok, zal het affakkelen tijdens de opstartfase drie maanden duren of 90 cumulatieve dagen met een snelheid van 3,4 miljoen standaard kubieke meter per dag (mscm/d). Dit staat in de EIA, die momenteel wordt beoordeeld door het Environmental Protection Agency (EPA).

De EIA stelt dat de periode van drie maanden de tijd omvat om binnen 60 dagen een achtergrondfakkel te bereiken en nog eens 30 dagen om de veilige inbedrijfstelling en het opstarten van alle gascompressieapparatuur te voltooien met zo min mogelijk fakkelgebeurtenissen.
Hoewel de EIA opmerkt dat deze tijdlijn zeker niet onredelijk is, gaf het ook inzicht in de regelgeving die in de VS wordt gebruikt.

“In de offshore in de Verenigde Staten kan het affakkelen met toestemming van de regelgevende instanties gedurende maximaal een jaar plaatsvinden”, aldus de EIA. De EIA haalt ook de Federal Regulation [CFR] §250.1161 van de VS aan, waarin staat: “[Een exploitant] moet toestemming vragen en krijgen van de regionale toezichthouder om gas voor langere tijd af te fakkelen of te ontluchten. De regionale toezichthouder specificeert de goedgekeurde periode, die niet langer dan een jaar mag zijn.”

In de milieuvergunningen die de Guyanese autoriteiten voor vijf projecten aan Exxon hebben afgegeven, staat dat het affakkelen 60 dagen mag duren.

Exxon zou daarom toestemming moeten krijgen van de regelgevende instanties om verder te gaan.
De EIA merkt verder op dat het geschatte affakkelen in totaal 510,9 mscm/d zal bedragen voor het eerste jaar dat het project eind 2027 van start gaat en doorloopt tot in 2028. Daarna zal het afnemen tot 307,9 mscm/d in het tweede jaar en vervolgens tot 259,9 mscm/d in het derde jaar.

De EIA stelt dat het geschatte affakkelen hoger is in het eerste jaar vanwege het opstarten. Exxon wees er ook op dat het tijdelijk affakkelen, wat standaard is binnen de industrie, plaatsvindt totdat de gascompressie en het herinjectiesysteem volledig in bedrijf zijn genomen. De EIA wijst erop dat inbedrijfstelling ervoor zorgt dat alle nieuwe, gewijzigde, gerenoveerde of geüpgraded systemen en componenten worden geïnstalleerd en functioneel worden getest volgens de operationele eisen en de richtlijnen van de fabrikant en/of de beste praktijken van het bedrijf en de exploitant, voor zover van toepassing.

Tijdens de inbedrijfstellingsperiode worden volgens de EIA cruciale gegevens over het reservoir verzameld om de waarde van de bron op de lange termijn te maximaliseren. Na de initiële opstartperiode zal volgens de EIA niet-routinematig worden afgefakkeld wanneer dat nodig is door stilleggingen, verstoringen en noodsituaties, gepland of ongepland onderhoud, het opnieuw opstarten van de productie na stilleggingen en mogelijk de inbedrijfstelling en het opstarten van nieuwe eenheden of de renovatie van bestaande eenheden.

Bovendien zal er op de FPSO altijd een veiligheidspiloot op de fakkel branden om de fakkel in een veilige en betrouwbare staat te houden.

UNITEDNEWS|REGIO

 

Facebook Comments Box